ประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561


         วันนี้ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-18.30 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอบ้านแพ้ว นายอำเภอกระทุ่มแบน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมงานประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดผลงานของชมรมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกด้วย โดยในปี 2561 จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.จังหวัดสมุทรสาคร ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่รักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 2 2.โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษาระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ที่รักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 3.โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ดีเด่น 4.ชุมชนเกษตรพัฒนา ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาคที่รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน 5.ชุมชนท่าเสา ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ดีเด่น 6.บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 7.ชุมชนบ้านคลองครุนอก ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาคที่รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1