หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวตาม MOU

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิรัตน์  ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำการใช้แรงงานต่างด้าวตาม MOU ณ บริษัท เซาท์อีชเอเซี่ยน แพคเกจจิ่ง แอนด์แคนนิ่ง จำกัด ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเลรายใหญ่มีการจ้างแรงงานทั้งสิ้น 3,922 คน เป็นแรงงานไทย 1,117 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 2,804 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 1 คน โดยไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการบังคับใช้แรงงาน