รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

  

 

 

 

ไตรมาส 1 ปี 2562  

 

ไตรมาส 2 ปี 2562 

 

  

ไตรมาส 3 ปี 2561

     

ไตรมาส 4  ปี 2561 

    

รายปี 2561

 

รายปี 2560

ไตรมาส 1 ปี 2561 

 

ไตรมาส 2 ปี 2561 

ไตรมาส 2 ปี 2560

ไตรมาส 3 ปี 2560 

ไตรมาส 4 ปี 2560 

ไตรมาส 4 ปี 2559

รายปี 2559

ไตรมาส 1 ปี 2560

ไตรมาส 1 ปี 2559 

ไตรมาส 2 ปี 2559 

 ไตรมาส 3 ปี 2559

ไตรมาส 3 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2558

 รายปี 2558

 รายปี 2557

ไตรมาส 1 ปี 2558

ไตรมาส 2 ปี 2558

ไตรมาส 2 ปี 2557

ไตรมาส 3 ปี 2557

ไตรมาส 4 ปี 2557 

ไตรมาส 4 ปี 2556

รายปี 2556

ไตรมาส 1 ปี 2557

ไตรมาส 1 ปี 2556 

ไตรมาส 2 ปี 2556

 ไตรมาส 3 ปี 2556

 ไตรมาส 3 ปี 2555

 ไตรมาส 4 ปี 2555

 รายปี 2555

 รายปี 2554

 ไตรมาส 1 ปี 2555

  ไตรมาส 2 ปี 2555

ไตรมาส 4 ปี 2554

 ไตรมาส 3 ปี 2554

ไตรมาส 2 ปี 2554

ไตรมาส 1 ปี 2554

ไตรมาส 4 ปี 2553

ไตรมาส 3 ปี 2553 

ไตรมาส 2 ปี 2553

ไตรมาส 1 ปี 2553 

ไตรมาส 4 ปี 2552

ไตรมาส 3 ปี 2552

ไตรมาส 2 ปี 2552

ไตรมาส 1 ปี 2552

 ไตรมาส 4 ปี 2551

 ไตรมาส 3 ปี 2551

 ไตรมาส 2 ปี 2551

 ไตรมาส 1 ปี 2551

 ไตรมาส 4 ปี 2550

 ไตรมาส 3 ปี 2550

 ไตรมาส 2 ปี 2550

 ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2550

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2550