กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสาครรวมใจถวายพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑