กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

      เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายประภัสส์ มาลากาญจน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม   "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2561  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาครร่วมจัดกิจกรรม โดยมีเด็กๆ ทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมจำนวนมาก