การเตรียมความพร้อมเข้าประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิรัตน์  ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสรวิศ  ยังน้อย ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร) เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 นี้