พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี

 เมื่อวันนี้ 18 ม.ค.2561 เวลา 09.00น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร