พิธีราชสดุดี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

 เมื่อวันนี้ 17 ม.ค.2561 เวลา 09.00น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นประธานพิธีราชสดุดี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร