พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

 วันนี้ (19 มกราคม 2561) เวลา 09.39 น. ที่บริเวณลานพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก