Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่
10 กันยายน 2564 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 

ประกาศรับสมุคร พรก. จพง ธุรการ

TOP