Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

รับคำร้องและบันทึกปากคำนายสมบูรณ์ โปร่งสันเทียะ กรณีการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

pll_content_description

TOP