Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลเครือข่าย จัดพิธีเปิดโครงการ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี”

pll_content_description

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลเครือข่าย
จัดพิธีเปิดโครงการ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี” ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น 7 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ที่เลือก รพ.สมุทรสาคร ท่านใดสนใจ มาร่วมงานและฉีดวัคซีนได้นะคะ

TOP