Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน พร้อมสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการใช้บริการต่อประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน  เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

TOP