Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับชุดตรวจบูรณาการตรวจสอบคนต่างด้าวผิดกฎหมายและป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

TOP