Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์

0-3442-6758

อีเมล

samutsakhon@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034-426758

โทรสาร :  034-426758

Email: samutsa@mol.mail.go.th


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
TOP