Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเกิดภัย ใช้แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว ...

สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน ...

ขั้นตอนการลงทะเบียนและทบทวนสิทธิ “โครงการ ม33เรารักกัน” ...

TOP