Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดสมุทรสาคร เริ่ม 1 ม.ค. 2567

ค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดสมุทรสาคร เริ่ม 1 ม.ค. 2567 ...

Mol-Thailand

คู่มือป้องกันการบังคับใช้และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

Mol-Thailand

แอปพิเคชั่น ThaID ...

Mol-Thailand

ร่วมรับชมการสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน ครบรอบ 4 ปี ...

Mol-Thailand

สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ...

TOP