Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

สรจ. สมุทรสาคร ร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก #EndChildLabour2024 ...

Mol-Thailand

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2567 (งวดที่ 1) ...

Mol-Thailand

นำร่อง 10 จังหวัด “ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท” เริ่ม ...

Mol-Thailand

ช่องทางการร้องเรียน กรณีไม่ได้รับค่าแรงตามกฎหมาย ...

Mol-Thailand

ปัญหาการทำงานในสถานบันเทิง ประเทศสิงคโปร์ ...

Mol-Thailand

กิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้อำเภอเมืองสมุทรสาคร ...

Mol-Thailand

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร ...

TOP