Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวกิจกรรม

สส.อนุสรี ทับสุวรรณ มอบถุงแดงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ...

คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ PIPO สมุทรสาคร ...

TOP