Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

pll_content_description

 

ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 

    1. หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้สะอาดบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเอามือมาสัมผัสบริเวณตา จมูก หรือปาก โดยไม่จำเป็น 

    2. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชืื้อโรค 

    3. หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่แออัด หากจำเป็นต้องเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย

    4. กินร้อน ช้อนกลาง และรับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่ งดรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ 

    5. หากมีไข่้สูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบพบแพทย์ทันที 

                              ด้วยความปารถนาดีจาก หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร

 

 ———————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP