Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

บูรณาการตรวจแรงงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

TOP