Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

pll_content_description

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าพนักงานธุรการ

TOP