Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

pll_content_description

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา

TOP