Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจสมัครงาน ในโครงการส่งเสริมการจ้างใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่โดยภาครัฐ และภาคเอกชน Co-Payment

pll_content_description

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจสมัครงาน ในโครงการส่งเสริมการจ้างใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่โดยภาครัฐ และภาคเอกชน Co-Payment

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nPuFwtcUrnq8z0epbtGsEpRYnfe7LBk824luMH7CfGM/htmlview

TOP