Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

รายการ “ไม่แพ้แน่นอน เราจะผ่านไปด้วยกัน”

pll_content_description

ติดตามชมรายการ “ไม่แพ้แน่นอน เราจะผ่านไปด้วยกัน” โดยนายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รับชมผ่าน Facebook live :  “COVID-19 สมุทรสาคร”  วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-14.30 น.

TOP