Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

pll_content_description

TOP