Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาครจัดงานนัดพบแรงงาน Co-Payment ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน

pll_content_description

สมุทรสาครจัดงาน นัดพบแรงงาน Co-Payment ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเปิดงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาโดยภาครัฐบาลและเอกชน (นัดพบ Co-Payment) โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนัดพบแรงงาน Co-Payment ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ณ เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมออกบูธ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ

TOP