Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สรจ.สมุทรสาคร ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

pll_content_description

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567
     แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวฑฤณ เอี่ยมสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร บูรณาการตรวจแรงงานต่างด้าวที่มีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
     ผลการตรวจ พบว่าบริเวณเพิงสังกะสี ปากซอยทางเข้าโรงงานสมชายซีฟู๊ด ตำบลตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานสัญชาติเมียนมา เพศหญิง จำนวน 2 ราย เปิดร้านขายข้าวแกงเมียนมา โดยเริ่มขายได้ 4 วัน 
     ทั้งนี้ แรงงานเมียนมา 2 ราย ให้การสารภาพและอ้างว่า “ไม่ทราบว่าการเปิดร้านขายข้าวเป็นอาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น ” ในการนี้ จนท.ชุดตรวจฯ ได้ควบคุมแรงงานสัญชาติเมียนมาทั้ง 2 ราย นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อทำบัณทึกการจับดุมความผิดมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกล่าวหา “ต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้” เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

 

TOP