Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สรจ.สมุทรสาคร ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

pll_content_description

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
     แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวฑฤณ เอี่ยมสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร บูรณาการตรวจแรงงานต่างด้าวที่มีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณพื้นที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
     ผลการตรวจ พบว่าบริเวณพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีโรงงานกลุ่มธุรกิจผลิตกรอบป้ายทะเบียนรถพลาสติก มีแรงงานสัญชาติลาว เพศชาย จำนวน 5 ราย ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

     ทั้งนี้ นายจ้างแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นเอกสารขอมีใบอนุญาตทำงานโดยได้ดำเนินการผ่านนายหน้า เจ้าหน้าที่ชุดตรวจ ฯ เข้าตรวจสอบและไม่พบการดำเนินการยื่นขอมีเอกสารการทำงานให้กับแรงงานทั้ง 5 ราย ตามกล่าวอ้าง จึงได้ควบคุมแรงงานสัญชาติลาวทั้ง 5 รายดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อทำบันทึกการจับกุมความผิดตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ข้อกล่าวหา “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุด” เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

TOP