Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สรจ.สมุทรสาคร เปิดการจัดฝึกอบรม “โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนแก่ผู้ว่างงาน/ผู้มีรายได้น้อย” ขนมไทยมงคล (ทองเอก, เสน่ห์จันทน์, จ่ามงกุฎ)

pll_content_description

TOP