Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ “การทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ Eco Printing”

pll_content_description

TOP