Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สส.อนุสรี ทับสุวรรณ มอบถุงแดงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ ...

Mol-Thailand

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ...

Mol-Thailand

คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ PIPO สมุทรสาคร ...

TOP