Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับ Covid-19 ...

แจ้งเบาะแส พบเห็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ...

แนวปฏิบัติ โควิด DMHTT เม.ย. 2564 ...

เมื่อเกิดภัย ใช้แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว ...

TOP