Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี

pll_content_description

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี
จัดทำโดยโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
ประกอบด้วยวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 1-10 เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากร
และนักศึกษาในสังกัดได้รับรู้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
 
สามารถรับชมได้ผ่านทางลิงค์
TOP