Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

แนวปฏิบัติ โควิด DMHTT เม.ย. 2564 ...

Mol-Thailand

เมื่อเกิดภัย ใช้แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว ...

สมุทรสาคร อาหารปลอดภัยไร้โควิด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ...

Mol-Thailand

สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน ...

Mol-Thailand

ขั้นตอนการลงทะเบียนและทบทวนสิทธิ “โครงการ ม33เรารักกัน” ...

TOP