Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จ้างงานเด็กจบใหม่.. (Co-payment) รัฐบาลสนับสนุนค่าจ้าง 50% ...

เตรียมพบกับ JOB FAIR @เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย 9 พ.ย.63 ...

ทำฟันได้ไม่ต้องสำรองจ่าย ...

สินเชื่อ สปส. เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ...

TOP