Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ...

ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ...

การเก็บหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ถูกต้อง และการคัดแยกขยะติดเชื้อ ...

TOP