Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแผนผังกระบวนงาน “การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เป็นตัวเงิน”

ขนาด : 43.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 19:16:49+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 4 ปี 2557

ขนาด : 2240.46 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 19:57:42+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 3 ปี 2557

ขนาด : 2070.62 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 19:16:13+07

pll_file_nameแผนแม่บทการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร

ขนาด : 1932.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 19:15:24+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 2 ปี 2557

ขนาด : 2045.66 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 09:56:27+07

pll_file_nameแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร

ขนาด : 27115.28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 09:54:58+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน (AC) รายปี 2556

ขนาด : 2205.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 09:29:08+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 4 ปี 2556

ขนาด : 2333.91 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 09:49:43+07

pll_file_nameแบบสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรมปี 2557

ขนาด : 73.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 09:49:13+07

pll_file_nameแบบสำรวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2557

ขนาด : 199.75 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 09:48:16+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน (AC)

ขนาด : 2009.39 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 09:42:33+07

pll_file_nameสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2556

ขนาด : 1710.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 09:42:02+07
TOP